Zonnepadvinder.nl

Schaduw op Zonne-energie systemen is ongewenst. Schaduw reduceert immers de efficientie van de productie van electriciteit of warm water van het systeem. 

Op het dak bepalen welke bomen of gebouwen mogelijk een schaduw werpen op een gepland of bestaand zonne-energie systeem was tot nu niet eenvoudig. De baan van de zon verandert immers per dag en de stralingsintensiteit varieert per uur.

Met de Zonnepadvinder is het nu echt mogelijk om in 1 oogopslag objectief te zien welke objecten, in welke maanden van het jaar, en op welke uren van de dag, schaduw op een zonne-energiesysteem werpen.

Op deze website vind u alle informatie en kunt u uw Zonnepadvinder bestellen.

zpv-onderzoek-offerte.large.jpg

Bepaling van de mogelijkheid om dit dak voor een zonne-energie installatie te gebruiken